Cập nhật giao diện Forum, cập nhật tính năng chống SPAM !

Forum đang trong quá trình cập nhật, cập nhật thêm các chức năng chống SPAM, xóa bài SPAM … Các @KimHoang , @Cty CPU có gì không hiểu vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ nha !

Các Thành viên Forum đừng SPAM vì một Forum vững mạnh . Xin cám ơn !

 

14/07/2020 9:43 sáng